Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

Någon av våra experter tar kontakt inom kort

FÖRTROENDE I VARJE DIGITAL DIALOG

Kommunikation du kan lita på

Företag och myndigheter har ökat behov av tillförlitlig och säker kommunikation när ledande amerikanska molntjänster inte längre klarar våra lagkrav efter utslag i EU-domstolen (läs här). Eventuella avbrott eller olaglig spridning kan få drastiska följder på produktivitet och kunders förtroende. SecureAppbox tjänster säkerställer digital dialog - oavsett tid, plats eller enhet.

SecureAppbox på en minut

play Press play Watch the movie