Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

Någon av våra experter tar kontakt inom kort

SharedMailbox

En delad funktionsbrevlåda

SharedMailbox

Kommande lansering 2019

shared mailboxSecureAppbox planerar under 2019 lansera tjänsten SharedMailbox. Detta är en tilläggstjänst till SecureMailbox som gör det möjligt att sätta upp delade funktionskonton för hantering av gemensamma ärenden som kan innehålla känsliga personuppgifter, patientdata eller annan viktig information. 

SharedMailbox är en fristående brevlåda som fler än en person från en organisation kan ha tillgång till. Brevlådan visas tillgänglig för utvalda anställda i deras personliga SecureMailbox-konto. 


SharedMailbox är en krypterad plattform som administreras utifrån tjänsten Organizer, där organisationer själva hanterar vem/vilka som ska ha tillgång till ett eller flera funktionskonton, som exempelvis ansökningar, incidenter, support eller order. 

Det går även att koppla säkra webbformulär samt GDPR e-fax till funktionskonton i SharedMailbox. 

Kontakta oss för mer information. 

Kontakta oss