Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

Någon av våra experter tar kontakt inom kort

Incident

En säker kanal för incidentrapportering

Incident

En säker process för incidenthanteringen

Incident skapar en säker kanal för hantering av personuppgiftsincidenter. Processen kopplar samman utvalt dataskyddsombud, DPO eller DPO-grupp med applikationsansvariga, systemansvariga och personuppgiftsombud för hantering av både låg- som högrisk incidenter inom organisationen.

Processen är integrerad med SecureMailbox och lever upp till kraven för dokumentation, tidstämpling samt lagring. Incident skapar en skyddad intern dialog kring incidenten och informerar berörda om nödvändiga åtgärder inför eventuella beslut.


Kontakta oss