Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

Någon av våra experter tar kontakt inom kort

Aktuellt

Västerås Stad inför GDPR e-fax från SecureAppbox

Nu tar Västerås Stad steget över till digitaliserad och krypterad e-fax från SecureAppbox.
Med krypterad e-fax från SecureAppbox vill Västerås Stad säkra den kommunikation som fortfarande sker via fax inom staden och med utomstående organisationer. Man startar nu ett successivt införande där man byter ut de faxar som används inom Vård och Omsorgsförvaltningen samt Individ och Familjeförvaltningen. Utbytet till e-fax är ett led i stadens arbete med digitalisering för högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna i stadens program för digital förnyelse.

”Den här förändringen leder till bättre uppfyllnad av kraven från Dataskyddsförordningen och det blir enklare för våra handläggare att skicka och ta emot information, säger Britt-Inger Lindell Informationssäkerhetsstrateg i Västerås Stad.

Hon fortsätter: På sikt tror vi att vi kommer få en helt digital kommunikation enbart via e-brevlådor. Vi hoppas att vi under 2019, i ett första steg, helt slutar använda analoga faxar i Västerås Stad.

Samarbetet mellan Västerås stad och SecureAppbox började redan 2016 och har tidigare bestått av e-tjänsten Familjehemsverige via (SKL) och SecureMailbox för krypterad e-postöverföring. Nu har Västerås Stad valt att fördjupa samarbetet genom att ta hjälp av SecureAppbox tjänster och kunnande inom säker digital kommunikation för att säkerställa att Dataskyddsförordningen följs i alla led. 

”Kommuner och landsting har idag en stor utmaning framför sig.  De analoga näten som faxen transporteras via stängs ned inom kort, och att återgå till att skicka känslig information via rekommenderad post är varken hållbart eller kostnadseffektivt”, säger Daniel Vallentin, Affärsutvecklare på SecureAppbox. 

I affären med Västerås Stad ingår flera GDPR e-faxar. Till skillnad från en traditionell fax krypterar GDPR e-fax informationen och vidarebefordrar den till en säker e-brevlåda, SecureMailbox.

Den nya tekniken är nödvändig då den traditionella faxen kan ifrågasättas ur ett GDPR-perspektiv. Förordningen kräver att all känslig information som kommuniceras är strukturerad och kontrollerad. Det innebär att avsändaren har ett ansvar att säkerställa att informationen når rätt person utan att läsas av obehöriga, något som är omöjligt att säkerställa med en traditionell fax. 


För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Vallentin
daniel@securemailbox.com
070-7175938

Om GDPR e.fax:

GDPR e-fax ersätter den fysiska faxen inom verksamheten och genom att koppla ihop den med SecureMailbox så är mottagaren starkt verifierad och informationen kan inte hamna hos fel mottagare. SecureMailbox är en molnbaserad e-mailklient som innebär att e-mail transporteras krypterat mellan avsändare och mottagare. Själva e-mailklienten finns i två utföranden.  En vanlig krypterad e-mailklient för en enskild användare och en utökad variant för de organisationer som har behov av funktionsbrevlåda som ska kunna administreras av flera användare. Vi kallar den SharedMailbox. En SharedMailbox loggar vilka som läst och skickat e-mail så att spårbarheten säkerställs. 

Med en GDPR e-fax kopplad till en SharedMailbox så får ni fullständigt skydd för transporten av information samtidigt som ni får fullständig spårbarhet när det gäller vem som haft åtkomst till den informationen.

 • Vad EU domstolens utfall i mål C-311/18 betyder, enligt EDPB

  2020-07-24

  Den 23 Juli publicerade EDPB svar på de viktigaste frågorna efter EU domstolens utslag i mål C-311/18. SecureAppbox kunder omfattas inte av denna dom eftersom data som behandlas lagras i Sverige där tjänsterna skyddas av svensk lag och kryptering. SecureAppbox tjänster är alla utvecklade för...

  Läs mer
 • SecureAppbox lanserar säkra videomöten, speciellt framtagen för offentlig sektor

  2020-04-24

  STOCKHOLM (24 April 2020) – SecureAppbox lanserar säkra videomöten. Tjänsten möjliggör för kommuner att skapa videomöten där krav på sekretess behöver beaktas. Tjänsten är ett säkert alternativ till Skype, Teams eller Zoom etc. och har utvecklats i nära samarbete med UPH/Sveriges Kommuner och...

  Läs mer
 • Hjälp oss att få en Coronafri värld!

  2020-03-27

  Vi har tagit initiativet till att, med början i Sverige, skapa ett internationellt informationssystem för att effektivt hantera riskbedömning och påvisa immunitet för de medborgare som ur ett riskperspektiv inte längre är smittbärare.

  Läs mer
 • SecureAppbox lanserar funktion för utökad läskvittens, som stödjer eSams vägledning, Digitalisera rätt.

  2020-03-09

  SecureAppbox AB, har nu uppdaterat sin molntjänst med funktionen för utökad läskvittens. Denna funktion ingår nu till alla företagsanvändare samt de som licensierat API-plattformen. Första kund att nyttja funktionen är FamiljehemSverige.se, en nationell e-tjänst som dagligen används av över...

  Läs mer
Se fler nyheter