Kontakta oss
Stäng

Kontakta oss

Någon av våra experter tar kontakt inom kort

Referenser

Läs mer om våra kundanpassade projekt

OssDsign

GDPR-anpassad lösning som samlar all kommunikation och patient-information på ett ställe

OssDsign tillverkar kranie-implantat och tekniska material för nybildning av ben och används vid operationer av kranier och ansiktsrekonstruktioner. Med deras produkt kan man för första gången hjälpa patienter som tidigare inte kunnat behandlas, exempelvis patienter med större hjärntumörer som växt över flera år. Implantatet, som anpassas efter patientens anatomi, består av ett 3D-utskrivet titan-nät som ger skydd och mekanisk styrka. Titan-nätet är inbäddat i ett keramiskt material framtaget vid Uppsala Universitet. Forskning och kliniska erfarenheter har visat att materialet över tid omvandlas till patientens eget ben.

Paket anpassat efter behov

OssDsign hanterar dagligen känslig data från hela världen och behöver en tjänst som garanterar att all persondata och kommunikation hanteras enligt GDPR. Det innebär att alla användare som loggar in i deras system måste verifieras och att all kommunikation som sker är skyddad.

”Samarbetet med SecureAppbox har haft en positiv inverkan på vårt dagliga arbete och underlättat vår orderprocess. Det är väldigt smidigt att ha all kommunikation och information om patient, defekt, designförslag och offert på en samlad plats som är enkel att komma åt för både oss och kund.”, säger Eva-Lena Korhonen, Customer Service Coordinator på OssDsign. 

LÄS MER OM OSSDSIGN 
www.ossdsign.com

Familjehem Sverige

En säker e-tjänst för Sveriges kommuner

FamiljehemSverige.se är en nationell e-tjänst som används för att hantera ansökningsprocessen för familjer som vill bli familjehem åt barn som behöver omplaceras eller ensamkommande flyktingbarn. Under 2015 tog Sverige emot 33 000 ensamkommande flyktingbarn som alla behövde nya hem. För att hantera denna akuta situation och lösa det växande placeringspusslet var behovet stort att skapa en säker kommunikationsplattform som stöd till kommunerna i den första viktiga fasen av processen att hitta lämpliga familjehem.

Tjänsten FamiljehemSverige.se utvecklades och lanserades på endast åtta veckor. Idag används tjänsten av mer än hälften av Sveriges 290 kommuner. Den främsta möjliggöraren till den snabba utvecklingsfasen är att tjänsten byggdes på SecureAppbox, en färdig och etablerad plattform med säker distribution. 

I tjänsten används: 
GDPR Organizer
Securemailbox
GDPR Authorizer

Tjänsten ägs av SKL och utvecklats i samarbete med SecureAppbox Professional Services.

LÄS MER OM FAMILJEHEMSVERIGE
www.familjehemsverige.se

EBP SOLUTIONS och IMR

IMR - En trygg behandlingsplattform för psykisk ohälsa

IMR (Illness Management & Recoverment) är ett manualbaserat psykosociala program som används över hela världen. Syfte med programmet är att förbättra deltagarnas förmåga att hantera de negativa konsekvenserna av allvarlig psykisk sjukdom, främja samarbete mellan klient och utövare, engagera deltagare i sin egen behandling, och ge stöd till deltagare att fullfölja återhämtning.

IMR PRO för IPad är en digital behandlingsplattform som utvecklats av EBP Solutions AB. Genom att använda denna plattform får varje användare tillgång och rättigheten att nyttja IMRs behandlingsprogram som stöd vid behandling av patienter eller grupper av patienter som lider av allvarliga psykiska sjukdomar. Rollhantering, licensiering och skydd av känslig data samt kommunikation mellan behandlare och patient hanteras i GDPR Organizer.

I tjänsten används:
SecureMailbox
GDPR Organizer
GDPR Authorizer

LÄS MER OM EBP SOLUTIONS OCH IMR
www.ebpsolutions.se

Bli en partner

På SecureAppbox söker vi alltid efter nya möjligheter där vår teknik kan simplifiera, säkerställa samt effektivisera processer. 

Vill du bli en samarbetspartner?

Kontakta oss